Skriv till oss

Kontakt 

Epost alla ärenden:  info@mollsjon.se 

Styrelsen

Ordförande:    Lasse Turesson     lasse@mollsjon.se 

Kassör:          Per Dyfvermark     per@mollsjon.se

Ledamot:       Pierre Karlsson      pierre@mollsjon.se

Ledamot:       Håkan Ormark       hakan@mollsjon.se

Ledamot:       Magnus Björklund  magnus@mollsjon.se

Ledamot:       Mats Pehrsson      mats@mollsjon.se

Suppleant:    Paavo Saari           paavo@mollsjon.se

Suppleant:    Gunnar Björklund   gunnar@mollsjon.se

Medlemskap hanteras av sekreterare Pierre Karlsson

Adress: Mollsjöns fiskevårdsförening

            c/o Pierre Karlsson

            Norra Klöverstigen 29 

            449 32 Nödinge 

Plusgiro: 621800-2